استاندارد های کاربردی صنعت شیرآلات

متن و جداول کاربردی استانداردهای صنعت شیرآلات، استخراج شده توسط واحد فنی شیرهای صنعتی آوند
به دلیل رعایت قانون حقوق مولف نسخه اصلی استاندارد ها منتشر نمی گردد

ASME-B16.5 - #150

استاندارد ASME-B16.5
این استاندارد در حال حاضر پر کاربردترین استانداردی است که در سوراخکاری فلنج های محصولات شیرهای صنعتی آوند بکار برده می شود. در جدول زیر ابعاد و مشخصات کلی سوراخکاری فلنج های تحت این استاندارد ذکر شده
ASME-B16.5 Falnge Dimensions - #150

EN1092-2

استاندارد EN1092-2 فشار 10 اتمسفر
جدول زیر شامل ابعاد سوراخکاری فلنج در استاندارد  EN1090-2 می باشد. این استاندارد بیشتر در صنایعی همچون آب و فاضلاب کاربرد دارد
EN1092-2 Flange drilling Dim.s For PN10