امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

آوند در سیزدهمین نمایشگاه معدن حضور پیدا می کند.  این نمایشگاه از 13 ام تا 16 ام آبان ماه سال 1396 برگزار می گردد.


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ضریب خستگی اسلیو ( غلاف لاستیکی )  در شیرهای پینچ (پینچ ولو ها)

ضریب خستگی اسلیو SFC (Sleeve fatigue factor)   در پینچ ولو ها ارتباط مستقیم با قطر پینچ ولو  و رابطه معکوس با طول و تعداد زبانه پینچ ولو ( یک طرف آب بند یا دو طرف آب بند بودن) دارد .


شرکت آوند در سیزدهمین نمایشگاه معدن و تجهیزات وابسته ( ایران کانمین 2017) به منظور تعامل با با کرشناسان و تخصصان صنایع معدنی کشور حضور پیدا کرد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بدون هیچ حمایتی و فقط با تحقیق و توسعه رقیب خارجی را شکت دادیم